ข่าวประชาสัมพันธ์
เตรียมตัวสู่การเลือกตั้ง "คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑"
เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน ได้เรียนรู้การปฏิบัติตามขบวนการประชาธิปไตย ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตาม เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เป็นหมู่คณะ นำไปสู่การสร้างวินัยในตนเอง วินัยในหมู่คณะ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในโรงเรียนและชุมชน สังคม ต่อไป ... โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมสภานักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ให้เข้มแข็งที่สุด ต่อไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 218 ครั้ง