ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการดูแลสุขอนามัยนักเรียน(กำจัดเหา) (อ่าน 74) 06 ก.ค. 61
กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย (อ่าน 62) 01 ก.ค. 61
กิจกรรมวันสุนทร(ภู่) ประจำปี 2561 (อ่าน 81) 27 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2561 (อ่าน 85) 27 มิ.ย. 61
กิจกรรมเฝ้าระวังอุบัติภัยในโรงเรียน (อ่าน 94) 25 มิ.ย. 61
บรรยากาศกิจกรรมทำบุญโรงเรียนและขึ้นบ้านพักครูหลังใหม่ (อ่าน 119) 25 มิ.ย. 61
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (อ่าน 75) 15 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 56) 14 มิ.ย. 61
21-22 มิถุนายน 2561 ขอเชิญร่วมทำบุญโรงเรียนและขึ้นบ้านพักครูหลังใหม่ (อ่าน 64) 11 มิ.ย. 61
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง แผนกประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 70) 10 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันภาษาไทย ระดับ สพป.อบ.4 ปี 2561 (อ่าน 89) 10 มิ.ย. 61
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ภาคเรียน 1/2561 (อ่าน 64) 07 มิ.ย. 61
กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมของชาวนาเยีย (อ่าน 35) 07 มิ.ย. 61
กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ ปี 2561 (อ่าน 37) 07 มิ.ย. 61
กิจกรรมครู นักเรียน ช.น.ย.จิตอาสา (อ่าน 49) 01 มิ.ย. 61
กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (อ่าน 45) 01 มิ.ย. 61
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา 2561 (อ่าน 46) 01 มิ.ย. 61
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาเยียและผู้นำชุมชน ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อก่อสร้างถนนเพื่อพัฒนาชุมชน (อ่าน 59) 28 พ.ค. 61
โครงการ การอบรมแกนนำสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2561 (อ่าน 57) 28 พ.ค. 61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 71) 09 พ.ค. 61
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วยอีก 1 ตำแหน่ง (อ่าน 91) 10 เม.ย. 61
กิจกรรมต้อนรับครูใหม่ ช.น.ย. 6 เมษายน 2561 (อ่าน 104) 07 เม.ย. 61
กระประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน (อ่าน 102) 16 มี.ค. 61
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 131) 15 มี.ค. 61
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเสร็จสิ้นภารกิจ O-net ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 117) 15 มี.ค. 61
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โครงการ การเรียนนรู้แบบเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง สร้างสุขภาวะสู่ความยั่งยืน" (อ่าน 129) 11 มี.ค. 61
เครือข่ายการเรียนรู้กับ ACU (อ่าน 95) 11 มี.ค. 61
กิจกรรม "วิทย์น้อย ปีการศึกษา 2560" (อ่าน 103) 06 มี.ค. 61
การอบรม "กิจกรรมการคัดแยกขยะ" ช.น.ย. ร่วมกับ ทต.นาเยีย (อ่าน 80) 06 มี.ค. 61
การศึกษาดูงาน "โครงการโรงเรียนปลอดขยะ" ช.น.ย. ร่วมกับ ทต.นาเยีย (อ่าน 88) 06 มี.ค. 61
แนวทางในการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ตามแนวคิดของ ผอ.รร. ช.น.ย. (อ่าน 466) 17 ก.พ. 61
8 - 9 มีนาคม 2561 รร.ช.น.ย. ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โครงการเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง" ที่จังหวัดนครพนม (อ่าน 114) 13 ก.พ. 61
เตรียมตัวสู่การเลือกตั้ง "คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑" (อ่าน 219) 13 ก.พ. 61
หนังสือแจ้งให้เลือกใช้สื่อ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 96) 11 ก.พ. 61
กิจกรรมค่าย ICT ระดับชั้นอนุบาล (อ่าน 125) 11 ก.พ. 61
เพลงมาร์ช ช.น.ย. (อ่าน 116) 07 ก.พ. 61
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 90) 03 ก.พ. 61
รายละเอียดการดำเนินการสอบ O-net ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 12) 02 ก.พ. 61
โครงส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต "กิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 15 วัน แห่งการอ่าน" (อ่าน 72) 29 ม.ค. 61
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี.... (อ่าน 29) 29 ม.ค. 61