ติดต่อเรา
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
342หมู่ที่2บ้านนาเยีย   ตำบลนาเยีย  อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
เบอร์โทรศัพท์ 045-306195
Email : pisit.hs@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3852.5741024967488!2d105.05798201502343!3d15.071655269399061!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x311427c4b32a27af%3A0xa145c808deda06f8!2sBan+Na+Yia+Community+School!5e0!3m2!1sen!2sth!4v1514654765338" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>